Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 25 mars sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 mars 
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om sammanträdet ska vara öppet eller stängt för allmänheten. Utgå från att hela sammanträdet kan komma att vara stängt för allmänheten.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 434.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 53.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 592 kB)

Reservation § 58 C, MP, V och KDPDF (pdf, 136.4 kB)

Reservation § 68 C, MP, V och KDPDF (pdf, 150.3 kB)

Reservation § 70 C, MP, V och KDPDF (pdf, 176 kB)

Reservation § 71 C, MP, V och KDPDF (pdf, 10.8 kB)

Ärendelista

 • Beslut om sammanträdet ska vara öppet för allmänheten eller inte
 • Förvaltningens information
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2019
 • Godkännande av prognosrapport februari 2020
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Försäljning av fjärrvärmeverksamheten
 • Antagande av regler för skyltning i Orust kommun
 • Yttrande över Trafikstrategi för Tjörns kommun - På väg!
 • Beslut om kommungemensam samverkansplan för Södra Bohusstråket
 • Kvalitetsuppföljning 2019 - Sektor samhällsutveckling
 • Hantering av intraprenadens överskott samt uppdatering av riktlinjer för intraprenad som driftsform
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019
 • Antagande av Riktlinjer för rökfri arbetstid
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2019
 • Antagande av OPF-KL 18 samt tillämpningsanvisningar
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration
 • Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra med idéer till kommunens utveckling
 • Motion om resestöd till studenter
 • Motion om en kommunal ringlinje i kollektivtrafiken
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2020 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2020
 • Uppdrag om beredskapsplan
 • Antagande av arbetsordning till folkhälsorådet 2020-2023
 • Budgetuppföljning för samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019, Norra HSN och Orust kommun
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4
 • Godkännande av Patientsäkerhetsberättelse 2019
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Anmälan/Svar från skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre