Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 27 mars sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50

Tid och plats

Onsdag den 27 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 166.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 46.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1.2 MB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2018
 • Godkännande av prognosrapport per februari 2019
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2018
 • Medborgarförslag om införande av e-petitioner istället för medborgarförslag
 • Medborgarförslag om upprustning av motionsspåret på Hällevi
 • Medborgarförslag om markberedning av gångväg i Mollösund
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2019
 • Antagande av styrdokument Krisberedskap och civilt försvar 2019 samt upphävande av handlingsprogram Trygghet och säkerhet samt Delprogram krisberedskap
 • Planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 • Förenklad biståndshandläggning
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse
 • Uppdrag om framtagande av regler samt utvecklande av verksamhet utifrån genomförd barnkonsekvensanalys
 • Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
 • Val av 1 representant och 1 ersättare i styrgruppen för 8+fjordar
 • Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre