Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 27 mars sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50

Tid och plats

Onsdag den 27 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 166.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 46.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1.2 MB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2018
 • Godkännande av prognosrapport per februari 2019
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2018
 • Medborgarförslag om införande av e-petitioner istället för medborgarförslag
 • Medborgarförslag om upprustning av motionsspåret på Hällevi
 • Medborgarförslag om markberedning av gångväg i Mollösund
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2019
 • Antagande av styrdokument Krisberedskap och civilt försvar 2019 samt upphävande av handlingsprogram Trygghet och säkerhet samt Delprogram krisberedskap
 • Planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 • Förenklad biståndshandläggning
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse
 • Uppdrag om framtagande av regler samt utvecklande av verksamhet utifrån genomförd barnkonsekvensanalys
 • Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
 • Val av 1 representant och 1 ersättare i styrgruppen för 8+fjordar
 • Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre