Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdagen den 24 november sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 november
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Uppdragsdokument för 2022-2024, detaljbudget för 2022 och lokalförsörjningsplan för 2022-2026 med utblick mot 2030 för kommunstyrelsens sektorer
 • Prognosrapport oktober 2021 för Orust kommun
 • Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Godkännande av ändrad delegeringsordning för kommunstyrelsen
 • Orust kommuns klimatlöften 2022
 • Godkännande av avsiktsförklaring för medverkan i Vinnova-projektet "Egnahem för alla"
 • Yttrande avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning
 • Beslut om långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst 2022
 • Godkännande av slutrapport för ombyggnad Strandgården
 • Fastställande av sammanträdesplan för 2022
 • Yttrande över remiss -Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt försvar
 • Motion om ÅV-säcken
 • E-förslag om skatepark på gamla skoltomten i Svanesund
 • Motion om att inrätta ett "The Orust House"
 • Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
 • Beslut gällande övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös vägförenings område
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut 2021
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre