Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdagen den 25 november sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 november
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, med anledning av Covid-19 är kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2020-12-31.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 272.2 kB)

Handlingar, del 1PDF (pdf, 11.9 MB)

Handlingar, del 2PDF (pdf, 65.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 455.2 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Utbildning om kommunstyrelsens
  arbetsmiljöansvar, del 3
 • Godkännande av uppdragsdokument för 2021-2023, detaljbudget för 2021 och lokalförsörjningsplan för 2021-
  2025 med utblick mot 2030 för kommunstyrelsens sektorer samt miljö och byggnadsnämnden
 • Godkännande av prognosrapport oktober 2020 för Orust kommun
 • Godkännande av prognosrapporter för kommunstyrelsens sektorer samt miljö- och byggnadsnämnden
 • Information om grundvattenutredning inom ramen för kommunens VA-plan
 • Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken
 • Antagande av miljöbalkstaxa 2021
 • Antagande av bygglovstaxa för 2021
 • Godkännande av avtal med Gullspångs kommun om revidering av
  förslag till fördelning av nyanlända för 2021
 • Godkännande av lokalhyresavtal Eklunden Svanesund
 • Val av åtgärder, Kommunernas klimatlöften
 • Antagande av riktlinjer för intraprenad som driftsform
 • Godkännande av detaljbudget för politisk verksamhet
 • Beslut om påbörjande samt finansiering av arbete med Översiktsplan 2040
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-01-01 - 2020-06-30
 • Prövning om begäran om planändring av detaljplan gällande fastigheterna Nösund 1:117, 1:116, 1:16 och 1:163
 • Antagande av renhållningstaxa 2021
 • Antagande av nya renhållningsområden vid insamling av hushållsavfall
 • Antagande av taxa för förhyrda platser på inhägnat område, Tuvesvik
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga
  myndigheter
 • Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 3 2020
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens reglemente
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre