Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdagen den 25 november sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 25 november
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, med anledning av Covid-19 är kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2020-12-31.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 272.2 kB)

Handlingar, del 1PDF (pdf, 11.9 MB)

Handlingar, del 2PDF (pdf, 65.4 MB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Utbildning om kommunstyrelsens
  arbetsmiljöansvar, del 3
 • Godkännande av uppdragsdokument för 2021-2023, detaljbudget för 2021 och lokalförsörjningsplan för 2021-
  2025 med utblick mot 2030 för kommunstyrelsens sektorer samt miljö och byggnadsnämnden
 • Godkännande av prognosrapport oktober 2020 för Orust kommun
 • Godkännande av prognosrapporter för kommunstyrelsens sektorer samt miljö- och byggnadsnämnden
 • Information om grundvattenutredning inom ramen för kommunens VA-plan
 • Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken
 • Antagande av miljöbalkstaxa 2021
 • Antagande av bygglovstaxa för 2021
 • Godkännande av avtal med Gullspångs kommun om revidering av
  förslag till fördelning av nyanlända för 2021
 • Godkännande av lokalhyresavtal Eklunden Svanesund
 • Val av åtgärder, Kommunernas klimatlöften
 • Antagande av riktlinjer för intraprenad som driftsform
 • Godkännande av detaljbudget för politisk verksamhet
 • Beslut om påbörjande samt finansiering av arbete med Översiktsplan 2040
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-01-01 - 2020-06-30
 • Prövning om begäran om planändring av detaljplan gällande fastigheterna Nösund 1:117, 1:116, 1:16 och 1:163
 • Antagande av renhållningstaxa 2021
 • Antagande av nya renhållningsområden vid insamling av hushållsavfall
 • Antagande av taxa för förhyrda platser på inhägnat område, Tuvesvik
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga
  myndigheter
 • Godkännande av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 3 2020
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens reglemente
 • Antagande av ändringar av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre