Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i oktober

Onsdagen den 27 oktober sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 oktober
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
 • Revidering av § 5, 7 och 20 i Allmäna ordningsföreskrifter
 • Antagande av taxa för ny planavgift
 • Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning
 • Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
 • Markanvisning för del av Bön 1:9
 • Beslut om bryggarrende Mollösund 5:398
 • Beslut om markanvisning för kommunens fastigheter Huseby 1:78 och 1:96
 • Redovisning av rapporten Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2020
 • Information från Samordningsförbundet Väst
 • Godkännande av Melleruds kommun som medlem i Samordningsförbundet Väst
 • Godkännande av ändring i riktlinjer för kravverksamhet
 • Beslut om utegym i Varekil
 • E-förslag om bastu på Småholmarna
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre