Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i oktober

Onsdagen den 27 oktober sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 oktober
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
 • Revidering av § 5, 7 och 20 i Allmänna ordningsföreskrifter
 • Antagande av taxa för ny planavgift
 • Riktlinjer för kommunalt övertagande av enskild va-anläggning
 • Markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1
 • Markanvisning för del av Bön 1:9
 • Beslut om bryggarrende Mollösund 5:398
 • Beslut om markanvisning för kommunens fastigheter Huseby 1:78 och 1:96
 • Redovisning av rapporten Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2020
 • Information från Samordningsförbundet Väst
 • Godkännande av Melleruds kommun som medlem i Samordningsförbundet Väst
 • Godkännande av ändring i riktlinjer för kravverksamhet
 • Beslut om utegym i Varekil
 • E-förslag om bastu på Småholmarna
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre