Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i oktober

Onsdagen den 28 oktober sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 28 oktober
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, med anledning av Covid-19 är kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2020-12-31.

Om sammanträdet


Relaterad information

Kallelse PDF (pdf, 288.2 kB)

Handlingar del 1PDF (pdf, 91.4 MB)

Handlingar del 2 PDF (pdf, 15.4 MB)

Protokoll PDF (pdf, 544.3 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Utbildning om kommunstyrelsens
  arbetsmiljöansvar, del 2
 • Antagande av budget 2021 med plan för 2022 och 2023
 • Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
 • Information om Kommunens kvalitet i korthet 2019
 • Information om arbetet med ny översiktsplan
 • Godkännande av samrådshandlingar, planprogram Svanesund centrum
 • Yttrande över detaljplan för Stenung 357 m.fl., Stenungsunds Resecentrum
 • Godkännande av yttrande avseende ÅVS väg 161, Rotviksbro-Skår,
  Uddevalla
 • Köp av fastighet, Svanesund 7:64
 • Köp av fastighet, Dalby 1:9
 • Antagande av timtaxa för planhandläggning
 • Antagande av taxa för framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal
 • Antagande av VA-taxa 2021
 • Antagande av slamsugningstaxa 2021
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2021
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2021
 • Antagande av taxa för parkering på elbilsplatser 2021
 • Antagande av energieffektiviseringsplan
 • Uppdrag att utreda möjliga platser för tillfällig förtöjning
 • Höjning av matavgift på särskilt boende och korttidsboende
 • Antagande av riktlinje och strategi för kommunikation samt policy för sponsring
 • Fastställande av sammanträdesplan 2021
 • Motion om ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende inlämning av frågor, motioner och interpellationer
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre