Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i oktober

Onsdagen den 30 oktober sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 09:00.

Tid och plats

Onsdag den 30 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 09:05 (tidsangivelsen är ungefärlig).

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 9.2 MB)

HandlingarPDF (pdf, 19 MB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ekonomisk rapport sektor omsorg - information om hemtjänstuppdrag
 • Antagande av renhållningstaxa 2020
 • Antagande av slamsugningstaxa 2020
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och avfallsverksamhet 2020
 • Antagande av fjärrvärmetaxa 2020
 • Antagande av taxa för parkeringar 2020
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar 2020 - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Samverkan för ambitionshöjande åtgärder i centralorten Henån
 • Motion om seniorboende
 • Motion om anvisning av mark till privata exploatörer för uppförande av kategoriboende liknande "Bovieran" i attraktiva lägen
 • Beslut om remiss av Kulturstrategi 2020-2023
 • Godkännande av Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
 • Godkännande av förändringar av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Förslag till Länsstyrelsen om förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Sammanträdesplan för 2020
 • Motion om allmänpolitisk debatt
 • Godkännande av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Orust kommun för perioden 2020-2023
 • Fyllnadsval av 1 ledamot i utskottet för omsorg för perioden 2019-2022
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 2
 • Godkännande av avgiftshöjning - matkostnad inom dagverksamheten, äldreomsorgen
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre