Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdagen den 30 september sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 30 september
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, med anledning av Covid-19 är kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2020-12-31.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 172.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 37.4 MB)

Protokoll §§ 184-185, 193PDF (pdf, 253.1 kB)

Protokoll §§ 174-183, 186-192PDF (pdf, 361.7 kB)

Reservation MP, C och V, § 181PDF (pdf, 31 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Utbildning om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Godkännande av delårsrapport augusti 2020
 • Uppföljning med årsprognos augusti 2020 för kommunstyrelsens sektorer, miljö och byggnadsnämnden samt politisk verksamhet
 • Information om svar från kommunstyrelsen på frågor i revisionens grundläggande granskning 2020
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i granskningen av investeringsprocessen
 • Finansrapport augusti 2020
 • Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Godkännande av förändring av taxa för färdtjänst
 • Försäljning av del av fastighet, Trolltorp 1:5
 • Godkännande av yttrande över Fyrbodals budget för utvecklingsmedel 2021-2023
 • Godkännande av remissvar om Fyrbodals kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2021-2023 samt förslag om långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst
 • Beslut om förfarandet med vakansprövning i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Utbetalning av partistöd 2021
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 2 2020
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre