Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdagen den 30 september sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 30 september
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej, med anledning av Covid-19 är kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2020-12-31.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 172.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 37.4 MB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Utbildning om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Godkännande av delårsrapport augusti 2020
 • Uppföljning med årsprognos augusti 2020 för kommunstyrelsens sektorer, miljö och byggnadsnämnden samt politisk verksamhet
 • Information om svar från kommunstyrelsen på frågor i revisionens grundläggande granskning 2020
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i granskningen av investeringsprocessen
 • Finansrapport augusti 2020
 • Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Godkännande av förändring av taxa för färdtjänst
 • Försäljning av del av fastighet, Trolltorp 1:5
 • Godkännande av yttrande över Fyrbodals budget för utvecklingsmedel 2021-2023
 • Godkännande av remissvar om Fyrbodals kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2021-2023 samt förslag om långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst
 • Beslut om förfarandet med vakansprövning i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Utbetalning av partistöd 2021
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 2 2020
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre