Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdagen den 25 september sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 09:10.

Tid och plats

Onsdag den 25 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 09:10.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 359.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 398 kB)

Reservation MP och V KS § 194PDF (pdf, 73.4 kB)

Reservation MP, C och V KS § 204PDF (pdf, 67.9 kB)

Reservation MP, C och V KS § 205PDF (pdf, 68.2 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ekonomisk rapport - sektor omsorg
 • Genomgång av sammanträdesformalia
 • Information från Västvatten
 • Genomförandebeslut av projekt Översvämningsåtgärder i Henåns centrum, etapp 1, Piren
 • Reklamskyltar på kommunal mark
 • Uppdrag om att påbörja beslutsunderlag för försäljningsprocesser för objektet Fjällmanska huset, del av Huseby 1:50
 • Avrapportering av resultat avtalsuppföljning 2018
 • Godkännande av delårsrapport augusti 2019
 • Godkännande av finansrapport augusti 2019
 • Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019
 • Antagande av Gallringsplan för handlingar och information av ringa eller tillfällig betydelse
 • Utbetalning av partistöd 2020
 • Motion om näringslivsutvecklare
 • Motion om självkörande bussar
 • Medborgarförslag om fria bussresor för äldre invånare i Orust kommun
 • Medborgarförslag om gratis buss till Henån
 • Utbildningslokal till hantverksprogrammet
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre