Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 14 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 14 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Antagande av Heltidsprojektets slutrapport
 • Godkännande av slutrapport för om- och tillbyggnad Ängsviken
 • Återkoppling med anledning av reviderad projektplan för ombyggnad Strandgården
 • Förlängningsåren Leader Södra Bohuslän - medfinansiering
 • Information om budgetförutsättningar för åren 2022-2024 för politisk verksamhet
 • Information om budgetförutsättningar för åren 2022-2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av finansiering till samverkansprojekt mellan sektor lärande och omsorg åren 2021-2023 för att höja andelen elever som får godkända betyg
 • Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
 • Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre