Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 14 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 14 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Antagande av Heltidsprojektets slutrapport
 • Godkännande av slutrapport för om- och tillbyggnad Ängsviken
 • Återkoppling med anledning av reviderad projektplan för ombyggnad Strandgården
 • Förlängningsåren Leader Södra Bohuslän - medfinansiering
 • Information om budgetförutsättningar för åren 2022-2024 för politisk verksamhet
 • Information om budgetförutsättningar för åren 2022-2024 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av finansiering till samverkansprojekt mellan sektor lärande och omsorg åren 2021-2023 för att höja andelen elever som får godkända betyg
 • Beslut om förvärv av fastigheten Huseby 3:34
 • Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre