Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdagen den 8 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 8 april 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 138 kB)

HandlingarPDF (pdf, 8.3 MB)

Ärendelista

 • Godkännande av avrop enligt erbjudande från VGR, Samarbetsavtal med VGR och drift- och förvaltningsavtal med VGR
 • Avsiktsförklaring och konsortieavtal för transportkorridor
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2021-2023
 • Information om budgetförutsättningar för år 2021, sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Ändring i Riktlinjer för flaggning i Orust kommun
 • Vakansprövning
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Inrättande av offentlig toalett på Kulturhuset Kajutan
 • Kommundirektörens information
 • Markinköp vid exploateringsprojekt Dalby
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre