Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdagen den 8 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 8 april 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 138 kB)

HandlingarPDF (pdf, 8.3 MB)

Ärendelista

 • Godkännande av avrop enligt erbjudande från VGR, Samarbetsavtal med VGR och drift- och förvaltningsavtal med VGR
 • Avsiktsförklaring och konsortieavtal för transportkorridor
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2021-2023
 • Information om budgetförutsättningar för år 2021, sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Ändring i Riktlinjer för flaggning i Orust kommun
 • Vakansprövning
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Inrättande av offentlig toalett på Kulturhuset Kajutan
 • Kommundirektörens information
 • Markinköp vid exploateringsprojekt Dalby
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre