Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 13 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 13 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Antagande av Policy-Bisyssla samt upphävande av tidigare beslut om Riktlinje för bisyssla KS/2015:933
  • Information om fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns- och Orust kommun
  • Beställning av utökad närbusstrafik
  • Redovisning av Orustförslag 2021 samt kvarstående medborgarförslag
  • Kommundirektörens information
  • Utskottens information
  • Information från andra möten och sammanträden
  • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre