Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdagen den 10 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 798.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 133.6 kB)

Ärendelista

 • Tillsättning av tjänsten som kommunchef
 • Budgetförutsättningar för 2020-2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Vakansprövning
 • Uppdrag för införandet av nytt arbetssätt inom kulturskola och skola
 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för restaurang
 • Avgifter avseende tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter 2019
 • Genomförandebeslut av projekt Rossö, utbyggnad av vattenledning
 • Firmatecknare för Orust kommun
 • Begäran om stöd för investering/projektutveckling, Föreningen Svanesund - Badplats
 • Gemensam fastighetsförvaltning och vaktmästeritjänster inom den kommunala organisationen
 • Skolmaten och specialkost på skolorna i Orust kommun
 • Utskottens information
 • Kommunchefens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre