Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdagen den 10 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 798.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 133.6 kB)

Ärendelista

 • Tillsättning av tjänsten som kommunchef
 • Budgetförutsättningar för 2020-2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Vakansprövning
 • Uppdrag för införandet av nytt arbetssätt inom kulturskola och skola
 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för restaurang
 • Avgifter avseende tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter 2019
 • Genomförandebeslut av projekt Rossö, utbyggnad av vattenledning
 • Firmatecknare för Orust kommun
 • Begäran om stöd för investering/projektutveckling, Föreningen Svanesund - Badplats
 • Gemensam fastighetsförvaltning och vaktmästeritjänster inom den kommunala organisationen
 • Skolmaten och specialkost på skolorna i Orust kommun
 • Utskottens information
 • Kommunchefens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre