Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdag den 11 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån, och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Projektering av ombyggnad Ågården
 • Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
 • Samrådsyttrande Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun
 • Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
 • E-förslag om gratis bussresor för seniorer
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförättare Lst dnr 1831-2021
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförättare Lst dnr 35425-2021
 • Information om genomförd intern kontroll - kommunens kontroller före vissa utbetalningar av bidrag och ersättningar
 • Antagande av riktlinje för avyttring av lös egendom
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandns information
Återställ
Hjälp oss bli bättre