Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdag den 11 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån, och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Projektering av ombyggnad Ågården
 • Beslut om förvärv av fastigheten Henån 1:100
 • Samrådsyttrande Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun
 • Motion om projekt för att få fler att bo och driva företag på landsbygden
 • E-förslag om gratis bussresor för seniorer
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare Lst dnr 1831-2021
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare Lst dnr 35425-2021
 • Information om genomförd intern kontroll - kommunens kontroller före vissa utbetalningar av bidrag och ersättningar
 • Antagande av riktlinje för avyttring av lös egendom
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre