Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdagen den 12 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 augusti 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 233.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 8.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 166.7 kB)

Paragraf 128, Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter, har uteslutits ur protokollet. Justerare är oense om innehållet och justering har inte kunnat genomföras av paragraf 128.

Ärendelista

 • Antagande av Riktlinjer för kravverksamhet
 • Antagande av Riktlinjer för intern kontroll
 • Antagande av Riktlinjer för
  kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Antagande av Allmänna lokala
  ordningsföreskrifter
 • Tillsättande av dataskyddsombud från den 7
  september 2020
 • Förslag till åtgärder som syftar till att minska
  sjukfrånvaro och antalet timavlönade
 • Yttrande över regional utvecklingsstrategi för
  Västra Götaland 2021-2030
 • Godkännande av medfinansieringsavtal, GC-väg
  Lövås
 • Antagande av Informationssäkerhetspolicy -
  Policy och Förvaltning av
  informationstillgång - Riktlinje
 • Yttrande över Tolkförmedling Västs budget
  och verksamhetsplan 2021-2023
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information om närvaro på utskottens
  sammanträden
 • Information om ordförandebeslut KS
  Del/2020 § 130, tillfällig vistelse i Orust
  kommun
 • Information om hur ärenden diskuteras
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre