Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdag den 17 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 17 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag
  • Redovisning av resultatet av kapacitetsutredning skolor och förskolor
  • Information inför BP. 3 Svanesunds förskola
  • Information om ombyggnad Ågården
  • Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd
  • Kommundirektörens information
  • Utskottens information
  • Information från andra möten och sammanträden
  • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre