Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdagen den 14 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 14 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 289 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 232.6 kB)

Ärendelista

 • Projekt Heltid som norm - sektor lärande
 • Toaletterna på kulturhuset Kajutan
 • Antagande av ny arbetsordnig för Kommunala pensionärs- och handikapprådet
 • Tillsättning av dataskyddsombud
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration
 • Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019
 • Vakansprövning 2019
 • Samråd - anställning av tillförordnad chef för sektor omsorg
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre