Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdagen den 14 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 14 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 289 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 232.6 kB)

Ärendelista

 • Projekt Heltid som norm - sektor lärande
 • Toaletterna på kulturhuset Kajutan
 • Antagande av ny arbetsordnig för Kommunala pensionärs- och handikapprådet
 • Tillsättning av dataskyddsombud
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration
 • Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019
 • Vakansprövning 2019
 • Samråd - anställning av tillförordnad chef för sektor omsorg
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre