Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdag den 15 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

Ärendelista

 • Mat på Strandgården
 • Mat på Kaprifolgården
 • Utredning av om köket på Strandgården ska ingå i intraprenad
 • Uppföljning internkontrollplan 2021 för ledning och verksamhetsstöd
 • Internkontrollplan 2022 Sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om remiss av näringslivsstrategi 2030 från Fyrbodals kommunalförbund
 • Information om remiss av förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021
 • Beslut om påbörjad projektering av ny förskola Ellös
 • Beslut om projektering och genomförande av ombyggnad av kontaktcenter 2022-2023
 • Godkännande av Fyrbodal kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre