Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdagen den 9 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 9 december 
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 114.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 231.9 kB)

Ärendelista

 • Internkontrollplan 2021 Sektor
  ledning och verksamhetsstöd
 • Återrapportering intern kontroll 2020
  Sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om remisser från Havs-
  och vattenmyndigheten samt
  Vattenmyndigheten Västerhavets
  vattendistrikt
 • Antagande av Turiststrategi 2021-
  2025
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre