Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdagen den 9 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 9 december 
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 114.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 231.9 kB)

Ärendelista

 • Internkontrollplan 2021 Sektor
  ledning och verksamhetsstöd
 • Återrapportering intern kontroll 2020
  Sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om remisser från Havs-
  och vattenmyndigheten samt
  Vattenmyndigheten Västerhavets
  vattendistrikt
 • Antagande av Turiststrategi 2021-
  2025
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre