Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdag den 7 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 7 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

  • Dialog om drogfri arbetsplats - snusanvändande
  • Förslag om gestaltningsprogram
  • Återkoppling från projekt "Våra rum"
  • Information Översiktsplan 2040
  • Information om utredningen om huvudmannaskap för allmänplatsmark inom detaljplanelagt område
  • Återkoppling mat på Kaprifolgårdens boende
  • Information om tillämpning av ordförandebeslut
  • Dialog om roller, ansvar och kommunikation kopplat till lokalprojekt
Återställ
Hjälp oss bli bättre