Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdagen den 11 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 278.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 257.6 kB)


Ärendelista

 • Information om förstudie - behovsanalys lokaler sektor omsorg
 • Inriktning Ängås gamla skolområde, Svanesund
 • Påbörjande av projektering av Ellös avloppsreningsverk
 • Åtgärd avseende serveringstillstånd
 • Information om pågående organisationsutredning
 • Löneöversyn 2020
 • Dispens för visstidsanställning av socialsekreterare
 • Motion om riktlinjer för budgetrutiner
 • Återrapportering av genomförd internkontroll 2019 sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Internkontrollplan 2020 sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Uppdrag avseende IT
 • Information om Orust kommuns prisutdelningar
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre