Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december

Onsdagen den 11 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 278.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 257.6 kB)


Ärendelista

 • Information om förstudie - behovsanalys lokaler sektor omsorg
 • Inriktning Ängås gamla skolområde, Svanesund
 • Påbörjande av projektering av Ellös avloppsreningsverk
 • Åtgärd avseende serveringstillstånd
 • Information om pågående organisationsutredning
 • Löneöversyn 2020
 • Dispens för visstidsanställning av socialsekreterare
 • Motion om riktlinjer för budgetrutiner
 • Återrapportering av genomförd internkontroll 2019 sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Internkontrollplan 2020 sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Uppdrag avseende IT
 • Information om Orust kommuns prisutdelningar
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre