Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdag den 10 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 februari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

  • Redovisning av Kommun kvalitet i korthet 2020
  • Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för sektor ledning och verksamhetsstöd
  • Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnden och revision
  • Revidering av investeringsbudget 2021
  • Yttrande över promemoria DS 2020:29, En utvecklad organisation för lokal statlig service
  • Ställningstagande om Mollösunds gamla skola
  • Projektbeställning/Projektering av utbyte av värmepanna på Ängås skola
  • Kommundirektörens information
  • Utskottens information
  • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre