Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdag den 10 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 februari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

  • Redovisning av Kommun kvalitet i korthet 2020
  • Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för sektor ledning och verksamhetsstöd
  • Godkännande av verksamhetsberättelse 2020 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnden och revision
  • Revidering av investeringsbudget 2021
  • Yttrande över promemoria DS 2020:29, En utvecklad organisation för lokal statlig service
  • Ställningstagande om Mollösunds gamla skola
  • Projektbeställning/Projektering av utbyte av värmepanna på Ängås skola
  • Kommundirektörens information
  • Utskottens information
  • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre