Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdagen den 12 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 februari 
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 327.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 492.6 kB)

Ärendelista

 • Information om verksamhetsberättelse för 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Upphandling av samverkanspart för utredning av trygghetsboende
 • Godkännande av revidering av investeringsbudget för 2020
 • Projektering av ombyggnad Ågården
 • Antagande av Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Vakansprövning
 • Antagande av Regler för allmänpolitisk debatt
 • Information om digital justering av protokoll
 • Information om uppdrag: förvärvande av fastighet Svanesund 3:138
 • Kommundirektörens information
 • Information från andra sammanträden och möten
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre