Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdagen den 9 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 9 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen samt digitalt via Teams

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Rapportering av kommunalt aktivitetsansvar
 • Information kring utveckling av returverksamheten inom Orust kommun
 • Remissvar – Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
 • Samrådsyttrande över avgränsningssamråd för vindkraftspark Västvind
 • Revidering av investeringsbudget 2022
 • Godkännande av verksamhetsberättelse 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av verksamhetsberättelse 2021 för politisk verksamhet, överförmyndarnämnd och revision
 • Beslut om bidrag till kompentensutveckling för nämndemän 2022
 • Inköp av nytt ljudsystem till Årholmen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre