Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdagen den 13 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 februari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 151.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 7.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 115.7 kB)

Ärendelista

 • Löneöversyn 2019
 • Antagande av kompetensförsörjningsplan 2019-2023
 • Information om projekt Heltid Orust kommun
 • Information om bokslut för sektor ledning och verksamhetsstöd 2018
 • Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Reviderad investeringsbudget för 2019
 • Detaljbudget 2019 för politisk verksamhet
 • Ansökan om medfinansiering av Storehamns Aktivitetscenter
 • Diskussion om hyresrätter
 • Information om Orustmodellen
 • Information om Ålgårdskvarn
 • Information om Henåns hamn
 • Information om användningsområden för Myckleby skola
 • Information om Ellös F 1-6 skola
 • Val av styrgruppsledamöter för investeringsprojekt
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre