Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdagen den 13 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 februari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 151.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 7.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 115.7 kB)

Ärendelista

 • Löneöversyn 2019
 • Antagande av kompetensförsörjningsplan 2019-2023
 • Information om projekt Heltid Orust kommun
 • Information om bokslut för sektor ledning och verksamhetsstöd 2018
 • Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Reviderad investeringsbudget för 2019
 • Detaljbudget 2019 för politisk verksamhet
 • Ansökan om medfinansiering av Storehamns Aktivitetscenter
 • Diskussion om hyresrätter
 • Information om Orustmodellen
 • Information om Ålgårdskvarn
 • Information om Henåns hamn
 • Information om användningsområden för Myckleby skola
 • Information om Ellös F 1-6 skola
 • Val av styrgruppsledamöter för investeringsprojekt
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre