Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 13 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 januari 
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Statusrapport avseende investeringsprojekt
 • Antagande av Riktlinje för måltider
 • Information om boenden för äldre
 • Information om budgetförutsättningar 2022 med plan för 2023-2024
 • Finansrapport december 2020
 • Årsplan 2021 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi,
  verksamheter och mål
 • Genomförande av uppdrag kring politisk organisation
 • Uppdrag till kommundirektören att föreslå organisationsförändring
 • Godkännande av avsiktsförklaring om STO-bro
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende bisysslor och jäv
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i uppföljning av granskningen av inköp
 • Antagande av svar på kommunrevisionens frågor med anledning av kommunstyrelsens hantering av Covid-19
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
 • Motion om utredning avseende inrättande av kommunalt fastighetsbolag
 • Godkännande av reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla
  Edet och Stenungsunds kommuner
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information

 

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre