Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 13 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 januari 
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Statusrapport avseende investeringsprojekt
 • Antagande av Riktlinje för måltider
 • Information om boenden för äldre
 • Information om budgetförutsättningar 2022 med plan för 2023-2024
 • Finansrapport december 2020
 • Årsplan 2021 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi,
  verksamheter och mål
 • Genomförande av uppdrag kring politisk organisation
 • Uppdrag till kommundirektören att föreslå organisationsförändring
 • Godkännande av avsiktsförklaring om STO-bro
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende bisysslor och jäv
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i uppföljning av granskningen av inköp
 • Antagande av svar på kommunrevisionens frågor med anledning av kommunstyrelsens hantering av Covid-19
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
 • Motion om utredning avseende inrättande av kommunalt fastighetsbolag
 • Godkännande av reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla
  Edet och Stenungsunds kommuner
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information

 

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre