Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 15 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 343.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4.1 MB)

Ärendelista

 • Årplan 2020 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Godkännande av finansrapport december 2019
 • Information om budgetförutsättningar för åren 2021-2023
 • Beslut om att godkänna och anta anbud avseende försäkringar från 2020
 • Återrapportering till Västvatten
 • Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning
 • Rätt till att arbeta deltid från 63 års ålder
 • Vakansprövning
 • Yttrande: Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
 • Tillsättande av dataskyddsombud från 1 februari 2020
 • Ställningstagande om skrivelse från Södertälje kommun avseende krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre