Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 12 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

 • Förändring av färdtjänstregler
 • Förändring av taxa för färdtjänst
 • Avtalsamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
 • Information kring nyanlända
 • Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
 • Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
 • Information om budgetförutsättningar2023-2025
 • Godkännande av finansrapportdecember 2021
 • Revidering av riktlinjer för attest
 • Godkännande av årsplan 2022 förplanering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Statusrapport investeringsprojekt 2021
 • Information kring antagande avparkeringsstrategi och parkeringsnormför Orust kommun
 • Upphävande av del av beslut ommiljöbalkstaxan 2022
 • Genomförande av renovering ochombyggnad Ågården
 • Samrådsyttrande Lysekilsöversiktsplan 2022
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten ochsammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre