Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 12 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

 • Förändring av färdtjänstregler
 • Förändring av taxa för färdtjänst
 • Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
 • Information kring nyanlända
 • Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
 • Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
 • Information om budgetförutsättningar2023-2025
 • Godkännande av finansrapport december 2021
 • Revidering av riktlinjer för attest
 • Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Statusrapport investeringsprojekt 2021
 • Information kring antagande av parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Upphävande av del av beslut om miljöbalkstaxan 2022
 • Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården
 • Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre