Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 16 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 16 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.


 

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 72.3 kB)

Protokoll

Ärendelista

 • Budgetförutsättningar för 2020-2022
 • Årsplan 2019 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamhet och mål
 • Finansrapport december 2018
 • Beslut om att upphöra med telematik i kommunens fordon och med anledning av det förändra riktlinjerna för fordonshantering
 • Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp
 • Information och diskussion om kommande ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 • Kulturplan 2019-2022
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 § Alkohollagen, Orust Blommor
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 § Alkohollagen, Stocken Orust Restaurang
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 § Alkohollagen, Ellös Orust Restaurang
 • Information om Ålgårdskvarn
 • Information om ombyggnationsprocessen av Strandgården och Ängsviken
 • Offentliga toaletter
 • Information om reservelkraftverk
 • Beredskap för tillfälliga boenden
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre