Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 16 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 16 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.


 

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 72.3 kB)

Protokoll

Ärendelista

 • Budgetförutsättningar för 2020-2022
 • Årsplan 2019 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamhet och mål
 • Finansrapport december 2018
 • Beslut om att upphöra med telematik i kommunens fordon och med anledning av det förändra riktlinjerna för fordonshantering
 • Uppdragsdokument 2019-2021 och detaljbudget 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp
 • Information och diskussion om kommande ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 • Kulturplan 2019-2022
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 § Alkohollagen, Orust Blommor
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 § Alkohollagen, Stocken Orust Restaurang
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 § Alkohollagen, Ellös Orust Restaurang
 • Information om Ålgårdskvarn
 • Information om ombyggnationsprocessen av Strandgården och Ängsviken
 • Offentliga toaletter
 • Information om reservelkraftverk
 • Beredskap för tillfälliga boenden
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandes information
Återställ
Hjälp oss bli bättre