Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Tisdag den 1 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 1 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

  • Information med anledning av önskemål om markköp, Östra hamnen
  • Information om planändring Ellös gamla skola- möjliggörande av trygghetsboende
  • Information om samhällsanalys, Ellös förskola
  • Information om remiss Regional fysisk planering enligt PBL – VGR som regionplaneorgan
  • Information om samråd gällande vindpark Poseidon
  • Information om Taubemuseum, Flatön
  • Information om utvecklingsstrategi Strandvägen – Detaljplan för Henåns centrum syd

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre