Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdag den 16 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 16 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Information om kontaktcenter
 • Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Poseidon
 • Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Mareld
 • Utseende av säkerhetsskyddschef samt signalskyddschef
 • Information om platsutveckling inom Västra Götaland
 • Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare till styrgruppen
 • Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Finansiering av kommunakademin Väst 2022
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av årsrapport Fjärrvärme 2020
 • E-förslag om att så frön för vilda pollinerare längs väg 160 Varekilsnäs
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
 • Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Återställ
Hjälp oss bli bättre