Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdag den 16 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 16 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Information om kontaktcenter
 • Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Poseidon
 • Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Mareld
 • Utseende av säkerhetsskyddschef samt signalskyddschef
 • Information om platsutveckling inom Västra Götaland
 • Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare till styrgruppen
 • Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Finansiering av kommunakademin Väst 2022
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av årsrapport Fjärrvärme 2020
 • E-förslag om att så frön för vilda pollinerare längs väg 160 Varekilsnäs
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
 • Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Återställ
Hjälp oss bli bättre