Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdagen den 10 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 juni 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 för Orust kommun
 • Utredningsuppdrag om måndagsöppet på Henåns bibliotek, Kajutan
 • Ansökan om kommunal medfinansiering av stöd ur Havs- och Fiskerifonden
 • Information om projektet Tur & Retur
 • Antagande av allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Förslag till åtgärder som syftar till att minska sjukfrånvaro och antalet timavlönade
 • Information om Varekil 1:19
 • Antagande av Ledningsplan krisberedskap
 • Vakansprövning
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Årsrapport fjärrvärme 2019
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra sammanträden och möten
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre