Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdagen den 10 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 juni 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022 och 2023 för Orust kommun
 • Utredningsuppdrag om måndagsöppet på Henåns bibliotek, Kajutan
 • Ansökan om kommunal medfinansiering av stöd ur Havs- och Fiskerifonden
 • Information om projektet Tur & Retur
 • Antagande av allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Förslag till åtgärder som syftar till att minska sjukfrånvaro och antalet timavlönade
 • Information om Varekil 1:19
 • Antagande av Ledningsplan krisberedskap
 • Vakansprövning
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Årsrapport fjärrvärme 2019
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra sammanträden och möten
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre