Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdagen den 12 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 391.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5.5 MB)

Ärendelista

 • Information om plan för Henåns centrum
 • Yttrande avseende ny 132 kV-kraftledning
 • Prioritering av brister till potten för mindre vägnätet
 • Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20
 • Information om försäljning av Ålgårds kvarn
 • Genomförandebeslut av projekt ombyggnad Strandgården
 • Kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder
 • Budget 2020 med plan för 2021 och 2022
 • Årsrapport fjärrvärme 2018
 • Information om heltidsprojektet
 • Tecknande av nytt avtal om patientnämndsverksamhet med Västra Götalandsregionen
 • Yttrande till Länsstyrelsen avseende förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Vakansprövning 2019
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre