Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdagen den 12 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 391.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5.5 MB)

Ärendelista

 • Information om plan för Henåns centrum
 • Yttrande avseende ny 132 kV-kraftledning
 • Prioritering av brister till potten för mindre vägnätet
 • Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20
 • Information om försäljning av Ålgårds kvarn
 • Genomförandebeslut av projekt ombyggnad Strandgården
 • Kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder
 • Budget 2020 med plan för 2021 och 2022
 • Årsrapport fjärrvärme 2018
 • Information om heltidsprojektet
 • Tecknande av nytt avtal om patientnämndsverksamhet med Västra Götalandsregionen
 • Yttrande till Länsstyrelsen avseende förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Vakansprövning 2019
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre