Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 12 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040
 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2021 för Orust kommun
 • Finansrapport april 2021
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
 • E-förslag om padelhall
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
 • E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
 • E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Beslut om förvärv av fastighet *mer information kommer*
 • Genomförande av utbyte av värmepanna på Ängås skola
 • Förändring av delegeringsordning för kommunstyrelsen, SU 102 samt SU 107
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre