Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 12 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040
 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2021 för Orust kommun
 • Finansrapport april 2021
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Svanesund
 • E-förslag om padelhall
 • E-förslag om simhall och bowlinghall i Henån
 • E-förslag om bad, havsbad och friskvårdsanläggning
 • E-förslag om ny sporthall i Ellös med läktare
 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Beslut om förvärv av fastighet *mer information kommer*
 • Genomförande av utbyte av värmepanna på Ängås skola
 • Förändring av delegeringsordning för kommunstyrelsen, SU 102 samt SU 107
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre