Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdagen den 13 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 maj 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 178.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 313.4 kB)

Ärendelista

 

 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2020
 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2020 sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om budgetförutsättningar för 2021-2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Finansrapport april 2020
 • Reviderad budgetprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer, Grundläggande granskning 2019
 • Begäran om utökning av ram för sektor miljö och bygg 2020
 • Information om miljöenheten
 • Information om Svanesund 3:138
 • Information om priser och stipendier i Orust kommun
 • Införande av läkarintyg för specialkost
 • Vakansprövning
 • Förslag på lättnad för restauranger att inte betala anmälningsavgift för tillfälligt utökad serveringsyta sommaren 2020
 • Motion om att interpellationer och frågor ska kunna ställas till ordförande i kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges presidium
 • Motion om insynsplatser i nämnder och utskott
 • Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre