Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdagen den 13 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 maj 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 178.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 313.4 kB)

Ärendelista

 

 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2020
 • Information om uppföljning och helårsprognos april 2020 sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om budgetförutsättningar för 2021-2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Finansrapport april 2020
 • Reviderad budgetprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer, Grundläggande granskning 2019
 • Begäran om utökning av ram för sektor miljö och bygg 2020
 • Information om miljöenheten
 • Information om Svanesund 3:138
 • Information om priser och stipendier i Orust kommun
 • Införande av läkarintyg för specialkost
 • Vakansprövning
 • Förslag på lättnad för restauranger att inte betala anmälningsavgift för tillfälligt utökad serveringsyta sommaren 2020
 • Motion om att interpellationer och frågor ska kunna ställas till ordförande i kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges presidium
 • Motion om insynsplatser i nämnder och utskott
 • Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre