Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 11 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Antagande av Riktlinje - Tillgänglighet och service
 • Information om sjuktal
 • Rapport om Projektstatus för investeringsprojekt per 30 april 2022
 • Utredning av intraprenad för Strandgårdens kök
 • Information om helårsprognos april 2022 för Orust kommun
 • Finansrapport april 2022
 • Information om delårsrapport april 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre