Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdagen den 15 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 150.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 291.8 kB)

Ärendelista

 • Information om fastighetsreglering avseende Röra-Äng 2:1 och 2:2
 • Information om ny 132 kV-kraftledning
 • Genomförandebeslut av projekt VA-länk syd, utbyggnad av VA-ledningar
 • Fastställande av projektplan inklusive budget för om- och tillbyggnad av Ängsviken
 • Information om uppföljning och helårsprognos per april 2019
 • Information om delårsuppföljning per sista april med helårsprognos för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av finansrapport per april 2019
 • Yttrande: Lite mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74
 • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 • Inrättande av fler offentliga toaletter
 • Vakansprövning 2019
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre