Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdagen den 15 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 150.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 11.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 291.8 kB)

Ärendelista

 • Information om fastighetsreglering avseende Röra-Äng 2:1 och 2:2
 • Information om ny 132 kV-kraftledning
 • Genomförandebeslut av projekt VA-länk syd, utbyggnad av VA-ledningar
 • Fastställande av projektplan inklusive budget för om- och tillbyggnad av Ängsviken
 • Information om uppföljning och helårsprognos per april 2019
 • Information om delårsuppföljning per sista april med helårsprognos för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Godkännande av finansrapport per april 2019
 • Yttrande: Lite mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74
 • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 • Inrättande av fler offentliga toaletter
 • Vakansprövning 2019
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre