Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdag den 17 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 17 mars 
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
 • Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2021
 • Information om STO-bro
 • Revidering av projektplan för projekt Ombyggnad Strandgården
 • Godkännande av ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning, SU 102 samt SU 107
 • Godkännande av remissvar – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
 • Godkännande av remissvar - program Interreg Sverige – Norge 2021-2027
 • Godkännande av prognosrapport februari 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om prognosrapport 2021 för Orust kommun
 • Godkännande av prognosrapport februari 2021 för politisk verksamhet
 • Begäran om utökning av tjänst för Budget- och skuldrådgivning under 2021-2022
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig
  vigselförrättare
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2020
 • Redovisning av obesvarade motioner 2021
 • E-förslag om liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre