Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Tisdagen den 3 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 3 mars 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 47.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 303.3 kB)

Ärendelista

  • Information om LEVA Orust Åtgärdspaket 1
  • Statusrapport avseende Strandgården och Ängsviken
  • Information om genomförandeavtal för markanvisning och byggnation av bostäder avseende Henån 1:412
  • Information om status för exploateringsprojekt
  • Information om utveckling av Tuvesvikområdet
  • Information om uthyrning av Orust kommuns lokaler
  • Information om uppdrag avseende IT-support
  • Information inför andra sammanträden och möten
Återställ
Hjälp oss bli bättre