Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Tisdagen den 3 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 3 mars 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 47.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 303.3 kB)

Ärendelista

  • Information om LEVA Orust Åtgärdspaket 1
  • Statusrapport avseende Strandgården och Ängsviken
  • Information om genomförandeavtal för markanvisning och byggnation av bostäder avseende Henån 1:412
  • Information om status för exploateringsprojekt
  • Information om utveckling av Tuvesvikområdet
  • Information om uthyrning av Orust kommuns lokaler
  • Information om uppdrag avseende IT-support
  • Information inför andra sammanträden och möten
Återställ
Hjälp oss bli bättre