Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdagen den 11 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 mars 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 386.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 16.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 316.3 kB)

Reservation KSAU 2020-03-11 § 68, C och MPPDF (pdf, 185.8 kB)

Ärendelista

Ytterligare information publiceras 5 dagar innan sammanträdet.

 • Information om prognosrapport februari 2020 för Orust kommun
 • Hantering av intraprenadens överskott samt uppdatering av riktlinjer för intraprenad som driftsform
 • Information om prognosrapport februari 2020 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Redovisning av rapporten Kommunens kvalitet i korthet (KKik) 2019
 • Antagande av arbetsordning till Folkhälsorådet 2020-2023
 • Budgetuppföljning för samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019, Norra HSN och Orust kommun
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration
 • Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra med idéer till kommunens utveckling
 • Motion om resestöd till studenter
 • Motion om kommunal ringlinje i kollektivtrafiken
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2020 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2020
 • Antagande av Riktlinjer för rökfri arbetstid
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2019
 • Antagande av OPF-KL 18 samt tillämpningsanvisningar
 • Vakansprövning
 • Information om uppdrag avseende framtagande av Riktlinjer för måltider
 • Försäljning av fjärrvärmeverksamheten
 • Antagande av Regler för skyltning i Orust kommun
 • Uppdrag om beredskapsplan
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra sammanträden och möten
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre