Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdagen den 11 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 mars 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 386.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 16.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 316.3 kB)

Reservation KSAU 2020-03-11 § 68, C och MPPDF (pdf, 185.8 kB)

Ärendelista

Ytterligare information publiceras 5 dagar innan sammanträdet.

 • Information om prognosrapport februari 2020 för Orust kommun
 • Hantering av intraprenadens överskott samt uppdatering av riktlinjer för intraprenad som driftsform
 • Information om prognosrapport februari 2020 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Redovisning av rapporten Kommunens kvalitet i korthet (KKik) 2019
 • Antagande av arbetsordning till Folkhälsorådet 2020-2023
 • Budgetuppföljning för samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019, Norra HSN och Orust kommun
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration
 • Medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra med idéer till kommunens utveckling
 • Motion om resestöd till studenter
 • Motion om kommunal ringlinje i kollektivtrafiken
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2020 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2020
 • Antagande av Riktlinjer för rökfri arbetstid
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2019
 • Antagande av OPF-KL 18 samt tillämpningsanvisningar
 • Vakansprövning
 • Information om uppdrag avseende framtagande av Riktlinjer för måltider
 • Försäljning av fjärrvärmeverksamheten
 • Antagande av Regler för skyltning i Orust kommun
 • Uppdrag om beredskapsplan
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra sammanträden och möten
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre