Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdagen den 9 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 9 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Information om säkerhetsläget och krisledningsnämnden
  • Information om Strandvägen 4, Ellös
  • Information om tidplan och budget för Översiktsplan 2040
  • Information om hantering av inköpta fastigheter som tillfälligtvis står tomma
  • Information om kommunägt hus i Svanesund
  • Information om badplatsen och servicehuset i Svanesund
  • Information om Skottaren
Återställ
Hjälp oss bli bättre