Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdagen den 13 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 mars 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 118.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.1 MB)

Handlingar, prognosrapport per februari 2019PDF (pdf, 179.8 kB)

ProtokollPDF (pdf, 339.9 kB)

Ärendelista

 • Möte med Orustbostäder
 • Information om prognosrapport februari 2019
 • Information om projektstatus avseende pågående investeringsprojekt inom sektor samhällsutveckling
 • Information om fastighetsreglering avseende Röra-Äng 2:1 och 2:2
 • Information om Hogens industriområde
 • Vakansprövning
 • Antagande av Arbetsmiljö- och personalbokslut 2018
 • Information om utredning avseende Orust kulturskola
 • Medborgarförslag om införande av e-petitioner istället för medborgarförslag
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner 2019
 • Antagande av styrdokument Krisberedskap och civilt försvar 2019 samt upphävande av handlingsprogram Trygghet och säkerhet samt Delprogram krisberedskap
 • Planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 • Ställningstagande till Ålgårds kvarns framtid
 • Gemensam fastighetsförvaltning och vaktmästeritjänster inom den kommunala organisationen
 • Situationen gällande specialkost
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre