Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 10 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 10 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Genomförande av om- och utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk
 • Information om prognosrapport oktober 2021 för Orust kommun
 • Dialog om riskbedömning inför ny plan för intern kontroll 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om färdtjänsttaxa
 • Detaljbudget 2022 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd
 • Uppdragsdokument för 2022-2024 och detaljbudget 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Beslut om långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst 2022
 • Godkännande av slutrapport för ombyggnad Strandgården
 • Fastställande av sammanträdesplan för 2022
 • Yttrande över remiss -Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt försvar
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information

Återställ
Hjälp oss bli bättre