Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdagen den 11 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 november 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 190.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 324.1 kB)

Ärendelista

 • Riskbedömning inför intern kontroll 2021
 • Information om ekonomisk prognosrapport oktober 2020 för Orust kommun
 • Lokalhyresavtal Eklunden Svanesund
 • Antagande av Riktlinje för måltider
 • Val av åtgärder, Kommunernas klimatlöften
 • Information om prognosrapport oktober 2020 för sektor ledning och
  verksamhetsstöd
 • Uppdragsdokument för 2021-2023 och detaljbudget 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Riktlinjer för intraprenad som driftsform
 • Information om Mollösunds gamla skola
 • Utdelning av priser och stipendier instiftade av Orust kommun
 • Detaljbudget för politisk verksamhet
 • Beslut om påbörjande samt finansiering av arbete med Översiktsplan 2040
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport
  2020-01-01 - 2020-06-30
 • Vakansprövning 2020
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre