Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 16 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 16 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Information om arbetet med ÖP 2040
 • Information om prognosrapport oktober 2022 för Orust kommun
 • Information om prognosrapport oktober 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Detaljbudget 2023 för politisk verksamhet, revision och överförmyndarnämnd
 • Riskbedömning inför ny plan för intern kontroll 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Taxa för kopiering och utlämnande av allmän handling
 • Beslut om att utse biträdande Säkerhetsskyddschef
 • Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs delårsrapport 2022-08-31
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre