Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 14 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 14 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 137.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 137.8 kB)

Ärenden

 • Information om process och innehåll - Kulturplan 2019-2022
 • Utredning om kulturskolans framtida verksamhet
 • Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
 • Information om sjöbod i Ellös
 • Information om underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd
 • Information - övergripande genomgång av resursfördelningen inom Orust kommun
 • Intern kontroll 2019
 • Prognosrapport till och med oktober 2018
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - nya ugnar Kaprifolgården
 • Stöd till drift av snabbladdare för elfordon
 • Val av borgerlig begravningsförrättare
 • Förslag till borgerlig vigselförrättare
 • Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
 • Tillsynsplan enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 § Alkohollagen
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 § Alkohollagen
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandes information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre