Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 14 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 14 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 137.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 137.8 kB)

Ärenden

 • Information om process och innehåll - Kulturplan 2019-2022
 • Utredning om kulturskolans framtida verksamhet
 • Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
 • Information om sjöbod i Ellös
 • Information om underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd
 • Information - övergripande genomgång av resursfördelningen inom Orust kommun
 • Intern kontroll 2019
 • Prognosrapport till och med oktober 2018
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - nya ugnar Kaprifolgården
 • Stöd till drift av snabbladdare för elfordon
 • Val av borgerlig begravningsförrättare
 • Förslag till borgerlig vigselförrättare
 • Behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
 • Tillsynsplan enligt Alkohollagen, Tobakslagen, Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 § Alkohollagen
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 § Alkohollagen
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandes information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre