Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdagen den 13 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 363.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.9 MB)

Ärendelista

 • Statusuppdatering avseende integrationsarbete
 • Förvärvande av fastighet Svanesund 3:138
 • Antagande av Digital agenda - strategi för åren 2019-2024
 • Upphandling av skolskjuts
 • Antagande av Uppdragsdokument 2020-2022 och detaljbudget för 2020 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om prognosrapport per oktober 2019
 • Riskbedömning inför intern kontroll 2020
 • Beslut om upplösning av Stiftelsen Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond
 • Antagande av Riktlinjer för rehabilitering
 • Vakansprövning
 • Detaljbudget politisk verksamhet 2020
 • Antagande av riktlinjer för e-förslag
 • Antagande av samverkansavtal med Tjörns kommun avseende färdtjänst
 • Antagande av Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
 • Ändrad inriktning av arbetet med konsumentvägledning
 • Godkännande av Tillsynsplan enligt Alkohollagen och Lag om tobak och andra produkter
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information  
Återställ
Hjälp oss bli bättre