Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdagen den 13 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 363.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.9 MB)

Ärendelista

 • Statusuppdatering avseende integrationsarbete
 • Förvärvande av fastighet Svanesund 3:138
 • Antagande av Digital agenda - strategi för åren 2019-2024
 • Upphandling av skolskjuts
 • Antagande av Uppdragsdokument 2020-2022 och detaljbudget för 2020 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om prognosrapport per oktober 2019
 • Riskbedömning inför intern kontroll 2020
 • Beslut om upplösning av Stiftelsen Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond
 • Antagande av Riktlinjer för rehabilitering
 • Vakansprövning
 • Detaljbudget politisk verksamhet 2020
 • Antagande av riktlinjer för e-förslag
 • Antagande av samverkansavtal med Tjörns kommun avseende färdtjänst
 • Antagande av Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
 • Ändrad inriktning av arbetet med konsumentvägledning
 • Godkännande av Tillsynsplan enligt Alkohollagen och Lag om tobak och andra produkter
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information  
Återställ
Hjälp oss bli bättre