Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdag den 13 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet (KkiK) 2021
 • Information om status på investeringsprojekt 2021
 • Revidering av §§ 5, 7 och 20 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och Signalskyddschef
 • Godkännande av ändring i riktlinjer för kravverksamhet
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre