Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdag den 13 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 13 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Redovisning av Kommunens kvalitet i korthet (KkiK) 2021
 • Information om status på investeringsprojekt 2021
 • Revidering av §§ 5, 7 och 20 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och Signalskyddschef
 • Godkännande av ändring i riktlinjer för kravverksamhet
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Beslut om bildande av kooperativ hyresrättsförening på Orust samt kommunal borgen
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre