Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdagen den 14 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 14 oktober 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 197.4 kB)

Handlingar del 1PDF (pdf, 66 MB)

Handlingar del 2PDF (pdf, 8.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 203 kB)

Ärendelista

 • Antagande av riktlinje och strategi för kommunikation samt policy för sponsring
 • Information om organisationsutredning
 • Information om arbete med ny översiktsplan
 • Köp av fastighet, Svanesund 7:64
 • Köp av fastighet, Dalby 1:9
 • Godkännande av yttrande avseende ÅVS väg
  161, Rotviksbro-Skår, Uddevalla
 • Åtgärd med anledning av 9 kap 17 och 18 §§
  Alkohollagen
 • Antagande av budget 2021 med plan för
  2022 och 2023
 • Återbetalning av förlagslån och inbetalning
  av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
 • Förskolan i Ellös
 • Fastställande av sammanträdesplan 2021
 • Information om handläggning av medborgarförslag och motioner
 • Motion om ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende inlämning av frågor, motioner och interpellationer
 • Vakansprövning 2020
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre