Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdag den 12 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 12 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Information om pågående fastighetsprojekt
 • Information om arbete kring ny station för ambulans
 • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef
 • Yttrande till Länsstyrelsen gällande förordnande av borgerliga vigselförrättare under perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31
 • Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld
 • Faställande av sammanträdesplan 2023
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre